Begeleiding verkoop tuinland in de Noordoostpolder

10-01-2018 11:09

Begeleiding bij de verkoop van 8,7 ha. tuinland ten behoeve van een nieuw op te richten glastuinbouwbedrijf in de Noordoostpolder.