Nieuw Erf

CALIFORNIË:
Het glastuinbouwconcentratiegebied Californië ligt ten noordwesten van Venlo. Het betreft een glastuinbouwconcentratiegebied waar voortdurend gewerkt wordt aan een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders.
Dit wordt onder andere gerealiseerd door de volgende punten:
- Californië is een gezonde vestigingsplaats voor de tuinder met alle ruimte om te groeien dichtbij een grote afzetmarkt;
- Californië is een plek waar alles aanwezig is om duurzaam en verantwoord te kunnen ondernemen;
- Californië is een plek waar innovatie en kruisbestuiving nieuwe mogelijkheden en kansen opleveren.

AARDWARMTE:
De te verkopen locatie ligt direct aan een Geothermie bron. Hier kan direct op worden aangesloten. Indien men hier gebruik van wil maken, kunt u altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak om de voorwaarden te bespreken. Met aardwarmte is op Californië een besparing van 4 euro per m2 op energiekosten mogelijk. Daarnaast geeft aardwarmte voor een langere tijd stabiele energiekosten en is het aantoonbaar een duurzame vorm van produceren.

BESTEMMING:
Op de locatie is het bestemmingsplan “Californië” vastgesteld 17 december 2013 van toepassing. De bestemming is:
- Agrarisch - Projectvestiging Glastuinbouw;
- Gebiedsaanduiding milieuzone - Grondwaterbeschermingsgebied Venlo Schol;
- Gebiedsaanduiding overige zone - Voorwaardelijke verplichting.
De uitgebreide bestemmingsplanomschrijving met de daarbij behorende regels zijn bij Makelaardij van Rijn VolBar opvraagbaar.

VRAAGPRIJS:
Prijs op aanvraag.

DRONE:
De video van de drone dient u middels Google Chrome te bekijken voor een goede weergave.

Meer informatie over dit onderwerp?

Boy van den Ham  makelaar, taxateur
Perceel: 85.000 m²
Opp. glas:  m²
 Download Pdf