Vanaf heden in de verkoop Kaapsebos 14 te Maasdijk

18-05-2018 08:40

Het betreft een glastuinbouwbedrijf met 15.800 m² glasopstanden en een agrarische bedrijfswoning en verder toebehoren. Op dit moment is het bedrijf in gebruik voor de teelt van groenten en snijbloemen in de grond.

Voor meer informatie klik hier