Verkocht glastuinbouwbedrijf aan de Nieuwkoopseweg 13 te Nootdorp

12-02-2019 09:33

Wij hebben bemiddeld bij de verkoop van een glastuinbouwbedrijf met 32.560 m² glasopstanden en agrarische bedrijfswoning in Nootdorp. De overdracht zal halverwege 2019 plaats vinden. De koper is voornemens om de glasopstanden voor de teelt van gerbera’s op substraat te gaan gebruiken. Wij wensen de koper veel succes met alle voorbereidingen.