Verkocht glastuinbouwbedrijf in De Lier

17-01-2018 12:26

Voor één van onze cliënten in De Lier hebben wij het glastuinbouwbedrijf met 2.380 m² glasopstanden met agrarische bedrijfswoning en verder toebehoren verkocht.