Verkocht percelen onbebouwde grond, bestemd voor bebouwing, in Maasdijk

24-10-2018 14:13

Wij hebben twee percelen onbebouwde grond, bestemd voor bebouwing in Maasdijk verkocht. De koper is voornemens het verkochte te gaan gebruiken als bouwterrein voor de bouw van glasopstanden met bijbehorende voorzieningen, bedrijfsruimte en verder toebehoren ten behoeve van de teelt van jaarrond chrysanten. De overdracht zal halverwege 2019 plaats vinden.