Verkocht Zanddijk 56 te
's-Gravenzande

21-02-2019 10:46

Voor één van onze opdrachtgevers hebben wij bemiddeld bij de verkoop van het glastuinbouwbedrijf met 21.260 m² glasopstanden gelegen aan de Zanddijk 56 te ’s-Gravenzande.

De overdracht zal halverwege 2019 plaats vinden. De koper is voornemens om de glasopstanden voor de teelt van potplanten te gaan gebruiken.

Wij wensen de koper veel succes met alle voorbereidingen.