Verpacht Heulweg nabij nummer 52a te Kwintsheul

28-11-2018 08:57

Voor een periode van 3 jaar hebben wij voor één van onze opdrachtgevers glastuinbouwbedrijf met ca 19.000 m² glasopstanden, gelegen aan de Heulweg nabij nummer 52a te Kwintsheul, verpacht. De pachter zal het verpachte glastuinbouwbedrijf gebruiken voor de teelt van paprika’s. Natuurlijk wensen wij hem weer veel succes!