Verkoop en aankoop.

Glastuinbouwbedrijven verkopen en aankopen met verstand van zaken

Bij verkoop en aankoop van glastuinbouwbedrijven komen veel meer elementen kijken dan prijs, zoals bedrijfseconomisch en fiscaal. Teelttechnisch. Juridisch etc. Met deze facetten is Vollebregt-Barten in staat om de optimale strategie te bepalen voor verkopers en kopers. En om de emotie te scheiden van het zakelijk belang.

Een bedrijf verkopen of aankopen is meer dan twee partijen bij elkaar brengen. De echte uitdaging is vooral die op strategisch vlak. De fiscale positie van verkoper of koper is van belang. De concurrentie in een bepaalde teelt speelt een grote rol. De leeftijd van een ondernemer die verkoopt. Het verdienmodel van een ondernemer die aankoopt. Eén voor één zaken die om een grondige voorbereiding vragen. Daar staan we voor.

Dé makelaar in glastuinbouw

Hoe eerder u met Vollebregt-Barten aan tafel zit, hoe meer tijd er is om te anticiperen op deze en veel andere vragen. Ook tactisch zijn we sterk. Soms is het zaak snel te handelen. Een andere keer juist niet. We zijn gewend in zo’n situatie slagvaardig te opereren of juist de rust te bewaren. En om het hele speelveld te blijven overzien. 

Altijd denken we vanuit úw standpunt. En altijd prikkelen we u met scherpe vragen. Zijn er geen alternatieven denkbaar die beter passen bij uw plannen? Is kopen wel de ideale optie of is pachten toch niet slimmer? Dat maakt Vollebregt-Barten tot een betrokken partner voor die belangrijke stap in uw ondernemerscarrière.

Vollebregt-Barten denkt mee over:

  • Verkoop en aankoop
  • Doorgaan of stoppen
  • Analyse verdienmodel  
  • Prijszetting 
  • Alternatieven 
  • Fiscale zaken

Meer informatie over dit onderwerp?