Westelijk Havendijk 32 te Roosendaal

09-07-2024 07:57

Nieuw in de verkoop het glastuinbouwbedrijf (met 89.535 m² tuinland) met restwarmte en ca. 49.215 m² glasopstanden, bedrijfsruimten, agrarische bedrijfswoning en verder toebehoren. Thans ingericht voor de teelt van potplanten incl. teelt- en intern transportsysteem. Oplevering in de huidige staat of als bouwterrein. De mogelijkheid bestaat om het object te verwarmen met restwarmte PreZero.