Reconstructie.

Reconstructie van glastuinbouwgebieden begint hier

Gezien de vraag naar schaalvergroting is in veel gevallen reconstructie van een tuinbouwgebied de enige oplossing om bedrijven klaar voor de toekomst te maken. Vollebregt-Barten heeft op meerdere locaties in Nederland tuinbouwgebieden – groot en klein – succesvol gereconstrueerd en ontwikkeld.

Een reconstructie vraagt altijd een lange adem. Hoe meer tijd er is, hoe beter de knelpunten kunnen worden aangepakt. Temeer omdat er altijd emotionele belangen spelen. Tijd kán dan een storende factor maar ook een bondgenoot zijn. Met Vollebregt-Barten heeft u een ervaren makelaar aan tafel. Eén die alle individuele belangen onderkent, afweegt en meeneemt. En die tegelijkertijd als onafhankelijke partij het overkoepelende doel blijft bewaken: een nieuwe toekomst voor alle betrokkenen.

Oog voor de bedrijfseconomische reconstructie

Dat doen we besluitvaardig. Dat doen we creatief. Niet alleen door te schuiven met stukken grond. Maar ook door een reconstructie bedrijfseconomisch te benaderen. We rekenen verdienmodellen door. We kennen de actuele waarde van een vierkante meter in uw regio. We onderkennen de wensen van verkopers die wel willen blijven wonen. We adviseren over de beste denkbare exitstrategie voor stoppende bedrijven. En we houden rekening met alternatieve scenario’s.

Vollebregt-Barten adviseert:

  • Tijdsplanning
  • Route
  • Verkopen  
  • Vergunningen/Planologie
  • Bodem

Meer informatie over dit onderwerp?