Taxatie.

Taxaties met meerwaarde voor de glastuinbouw

Er zijn veel redenen om een bedrijf te taxeren. Maar het begint altijd met die ene vraag: wat is het doel van de taxatie?

Het gaat niet alleen om die prijs onderaan de streep. Het gaat vooral om de gedachte erachter en mogelijke fiscale consequenties. De strategische uitgangspunten. Het fundament onder de cijfers. Het zijn precies die zaken waardoor Vollebregt-Barten meerwaarde geeft aan uw taxatierapport. Als NRVT en REV gecertificeerde taxateurs én ervaren tuinbouwmakelaars brengen we de waarde van elk bedrijf optimaal in beeld.

In een snel veranderende tuinbouwwereld vraagt een goede taxatie meer dan ooit om gespecialiseerde expertise. De bedrijven, de installaties en technieken zijn complexer geworden. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een aardwarmtebron die met subsidie is gefinancierd? De kracht van Vollebregt-Barten: we kennen die wereld.  We zijn bekend met teelten, met teelttechnieken, met de technische infrastructuur op bedrijven. We weten wat een verpakkingshal kost en het financieel gewicht van kantoorfaciliteiten. Daarmee kunnen we elk onderdeel van uw bedrijf op waarde schatten.

Taxatie in de glastuinbouw gaat verder

Bovendien kijken we verder. Bij taxaties focussen we op de toekomstige mogelijkheden van een bedrijf. Welke teelten passen er? Zijn er investeringen nodig om het bedrijf up-to-date te krijgen? En blijft dan een realistisch rendement over? Financiële vragen gaan hand in hand met bedrijfseconomische zaken. Alleen door die twee aspecten goed af te wegen, krijgt een taxatie waarde.

Vollebregt-Barten denkt mee over:

  • Financiële positie
  • In- en uittreden vennoot 
  • Inbreng BV
  • Bedrijfswaardering 
  • Overhevelen naar privé 
  • Aardwarmtebronnen

Meer informatie over dit onderwerp?